VGZ

Voor onderstaande producten heeft Worldwide Vision een overeenkomst met zorgverzekeraar VGZ.

Voor vragen kunt u ons bereiken op tel.: 013 528 56 66 of mail naar info@worldwidevision.nl

Brailleschrijfmachines
Producten
Brailleschrijfmachines
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van VGZ.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging of reparaties worden verricht nadat hiervoor toestemming is gegeven door de zorgverzekeraar. Er wordt eerst een offerte gemaakt ter goedkeuring.
Aanvraag
Direct via Worldwide Vision
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Taststokken
Producten
Taststokken
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus. Men heeft recht op vergoeding wanneer een visus van < 0,3 is vastgesteld door de verwijzer.
Documentatie
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin de oogaandoening, restvisus en indicatie voor het hulpmiddel staat vermeld, vergezeld van het volledig ingevulde VGZ protocol bijzondere gezichtshulpmiddelen wat onderdeel uitmaakt van het zorgdossier van de verzekerde.
Procedure
Middels een verwijzing en volledig ingevuld protocol waaruit blijkt dat een vergoeding noodzakelijk is, kan de verzekerde zich hiermee direct wenden tot Worldwide Vision, zodat levering kan plaatsvinden.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Vervanging
Het hulpmiddel mag pas worden vervangen als is vastgesteld dat deze niet meer adequaat functioneert. Herverstrekking dan wel nieuwe verstrekking binnen de termijn van 5 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient Worldwide Vision vooraf goedkeuring aan te vragen bij de zorgverzekeraar.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Indien een complexere taststok noodzakelijk is dient hierbij de medische noodzaak schriftelijk en gemotiveerd toegevoegd te worden. Kosten voor extra stokpunten komen voor rekening van de verzekerde.
Daisyspeler
Producten
Daisyspeler
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus. Men heeft recht op vergoeding wanneer een visus van < 0,3 is vastgesteld door de verwijzer.
Documentatie
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin de oogaandoening, restvisus en indicatie voor het hulpmiddel staat vermeld, vergezeld van het volledig ingevulde VGZ protocol bijzondere gezichtshulpmiddelen wat onderdeel uitmaakt van het zorgdossier van de verzekerde.
Procedure
Middels een verwijzing en volledig ingevuld protocol waaruit blijkt dat een vergoeding noodzakelijk is, kan de verzekerde zich hiermee direct wenden tot Worldwide Vision, zodat levering kan plaatsvinden.
Gebruikerstermijn
5 jaar
Garantie
2 jaar
Vervanging
Het hulpmiddel mag pas worden vervangen als is vastgesteld dat deze niet meer adequaat functioneert. Herverstrekking/reparatie dan wel nieuwe verstrekking binnen de termijn van 5 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient Worldwide Vision vooraf goedkeuring aan te vragen bij de zorgverzekeraar.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Het hulpmiddel wordt in bruikleen verstrekt, hiervoor dient de verzekerde de meegeleverde bruikleenovereenkomst te ondertekenen en retourneren aan Worldwide Vision, zodat ook deze in het zorgdossier kan worden opgenomen.
Memorecorders
Producten
memorecorders
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus. Men heeft recht op vergoeding wanneer een visus van < 0,3 is vastgesteld door de verwijzer.
Documentatie
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin de oogaandoening, restvisus en indicatie voor het hulpmiddel staat vermeld, vergezeld van het volledig ingevulde VGZ protocol bijzondere gezichtshulpmiddelen wat onderdeel uitmaakt van het zorgdossier van de verzekerde.
Procedure
Middels een verwijzing en volledig ingevuld protocol waaruit blijkt dat een vergoeding noodzakelijk is, kan de verzekerde zich hiermee direct wenden tot Worldwide Vision, zodat levering kan plaatsvinden.
Gebruikerstermijn
5 jaar
Garantie
2 jaar
Vervanging
Het hulpmiddel mag pas worden vervangen als is vastgesteld dat deze niet meer adequaat functioneert. Herverstrekking/reparatie dan wel nieuwe verstrekking binnen de termijn van 5 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient Worldwide Vision vooraf goedkeuring aan te vragen bij de zorgverzekeraar.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Het hulpmiddel wordt in bruikleen verstrekt, hiervoor dient de verzekerde de meegeleverde bruikleenovereenkomst te ondertekenen en retourneren aan Worldwide Vision, zodat ook deze in het zorgdossier kan worden opgenomen.
Electronische handloepen
Producten
Electronische handloepen
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus. Men heeft recht op vergoeding wanneer een visus van < 0,3 is vastgesteld door de verwijzer.
Documentatie
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin de oogaandoening, restvisus en indicatie voor het hulpmiddel staat vermeld, vergezeld van het volledig ingevulde VGZ protocol bijzondere gezichtshulpmiddelen wat onderdeel uitmaakt van het zorgdossier van de verzekerde.
Procedure
Middels een verwijzing en volledig ingevuld protocol waaruit blijkt dat een vergoeding noodzakelijk is, kan de verzekerde zich hiermee direct wenden tot Worldwide Vision, zodat levering kan plaatsvinden.
Gebruikerstermijn
5 jaar
Garantie
2 jaar
Vervanging
Het hulpmiddel mag pas worden vervangen als is vastgesteld dat deze niet meer adequaat functioneert. Herverstrekking/reparatie dan wel nieuwe verstrekking binnen de termijn van 5 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient Worldwide Vision vooraf goedkeuring aan te vragen bij de zorgverzekeraar.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Het hulpmiddel wordt in bruikleen verstrekt, hiervoor dient de verzekerde de meegeleverde bruikleenovereenkomst te ondertekenen en retourneren aan Worldwide Vision, zodat ook deze in het zorgdossier kan worden opgenomen.