Zorgverzekeringen

Vergoeding per zorgverzekeraar

Hieronder ziet u een tabel met de logo's van de verschillende zorgverzekeraars waarmee Worldwide Vision overeenkomsten heeft. Klik op het logo van uw zorgverzekeraar om te zien voor welke hulpmiddelen een overeenkomst is en de aanvraagprocedure.

Indien u een hulpmiddel via uw zorgverzekeraar vergoed wil krijgen dient u altijd eerst de benodigde medische gegevens toe te sturen alvorens wordt overgegaan tot levering. Achteraf indienen bij de zorgverzekeraar is niet mogelijk.  

Zorgverzekeraar
Gevolmachtigden
Zorgverzekeraar:
Logo Achmea
Gevolmachtigden:
Logo zilveren kruis Logo Centraal Beheer Logo Interpolis  Logo FBTO   Logo Avero    Logo Inshared Logo De Friesland
Zorgverzekeraar:
CZ, Delta Lloyd, Ohra
Gevolmachtigden:
Logo Nationale Nederlanden Logo Ohra
Zorgverzekeraar:
Menzis
Gevolmachtigden:
Logo anderzorg
Zorgverzekeraar:
DSW Zorgverzekeraar
Gevolmachtigden:
Logo Stad Holland Verzekeringen Logo InTwente
Zorgverzekeraar:
Multizorg VRZ
Zorgverzekeraar:
UWV
Gevolmachtigden:
Zorgverzekeraar:
VGZ
Gevolmachtigden:
Logo IZA Logo Univé Logo IZZ