Worldwide Vision 
brengt kwaliteit in uw leven

Het is ons een groot genoegen u via deze website te laten kennismaken met onze onderneming Worldwide Vision.
Daar we prijs stellen op een prettige en duurzame samenwerking, willen we ons graag aan u voorstellen.
Worldwide Vision is een groothandel en webshop met een eigentijdse visie dat producten levert
ten behoeve van mensen met een visuele, auditieve en/of leesbeperking en senioren

Recent onderzoek heeft aangetoond dat alleen al in Nederland ongeveer driehonderdvijftigduizend mensen
problemen hebben met hun gezichtsvermogen.
Uit ervaring weten wij bij Worldwide Vision hoe lastig het soms is om met een visuele beperking om te gaan.

Goede hulpmiddelen vormen vaak een essentiele voorwaarde voor integratie in de wereld om ons heen.
Aangepaste producten maken dagelijkse activiteiten tijdens het werk of op school vaak wat gemakkelijker.
Maar ook bij hobby's, sportbeoefening, vrije-tijdsbesteding of ontspanning kunnen deze producten
een prima oplossing bieden.

Bij Worldwide Vision stellen wij ons onder andere ten doel deze vaak wereldwijd geproduceerde
producten aan u aan te bieden.

Illustratief voor onze klantgerichte werkwijze is: