Reflectie tape voor tast-, steunstokken en rollators.