Eschenbach inslag-zakloepje 1103 vergroot 3 en 4,5 maal