Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die
ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht door te geven aan de aan de afdeling
klantcontact. Dit kan per e-mail info@worldwidevision.nlregulier post en/of telefonisch.
Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen
naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens: Worldwide Vision
                             Koperslagerij 15
                             4762 AR Zevenbergen
                             T. 013 528 56 66

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer
tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling
bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (Worldwide Vision) bij is aangesloten.

Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden,
dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie SCG.