Vloeistofniveau-indicator met geluidsignalen en trilling