De Friesland Zorgverzekeraar

Voor onderstaande producten heeft Worldwide Vision een overeenkomst met 
De Friesland Zorgverzekeraar.

Voor vragen kunt u ons bereiken op tel.: 013 528 56 66 of mail naar info@worldwidevision.nl

 
Taststokken
Producten
Taststokken
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin de oogaandoening, restvisus en indicatie voor het hulpmiddel staat vermeld. In geval van bijzondere lichtgewicht taststokken is een extra motivatie nodig met medische noodzaak.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van De Friesland.
Gebruikerstermijn
3 Jaar
Vervanging
Voor een vervangende taststok na de gebruikerstermijn van 3 jaar is geen voorschrift meer noodzakelijk indien de medische gegevens bekend zijn bij Worldwide Vision. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag via de zorgverzekeraar
Bijzonderheden
Kosten voor extra stokpunten komen voor rekening van de verzekerde. Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Memorecorders
Producten
Memorecorders
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin oogaandoening en restvisus staat vermeld of een rapport van een verwijzende instantie. De aanvraag mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige voorziening niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Aanvragen voor speciale, duurdere memorecorders is een akkoordverklaring van de zorgadviseur van De Friesland noodzakelijk en wordt de aanvraag dus eerst doorgestuurd naar De Friesland. Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Voorleesapparaten
Producten
Voorleesapparaten
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin oogaandoening en restvisus staat vermeld of een rapport van een verwijzende instantie.
Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van De Friesland en zullen tot levering overgaan als dit in orde is.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige voorziening niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Aanvragen voor speciale, duurdere voorleesapparaten is een akkoordverklaring van de zorgadviseur van De Friesland noodzakelijk en wordt de aanvraag dus eerst doorgestuurd naar De Friesland.
Komfox Innovision
Producten
Komfox Innovision
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking met restvisus en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel. Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Een restvisus van 0.4 of minder is akkoord.
Procedure
Medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts opsturen aan Worldwide Vision.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige voorziening niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Direct via Worldwide Vision
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Brailleschrijfmachines
Producten
Brailleschrijfmachines
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van De Friesland.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging of reparaties worden verricht nadat hiervoor toestemming is gegeven door de zorgverzekeraar. Er wordt eerst een offerte gemaakt ter goedkeuring.
Aanvraag
Direct via Worldwide Vision
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Orion Webbox
Producten
Orion Webbox
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van De Friesland.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Voor vervanging/herstel is toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag via de zorgverzekeraar
Bijzonderheden
Hulpmiddelen welke uitsluitend bestemd zijn voor het gebruik op de werkplek of ten behoeve van onderwijs komen niet voor vergoeding in aanmerking. Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden verrekend met het eigen risico.
Software Mobile Speak voor GSM
Producten
Software Mobile Speak voor GSM
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Aanvraag voorzien van offerte en medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel doorsturen aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar beoordeelt de aanvraag en geeft daarop toestemming bij akkoord.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Vervanging
Voor vervanging/herstel is toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag via de zorgverzekeraar
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.