CZ, Delta Lloyd, Ohra

Voor onderstaande producten heeft Worldwide Vision een overeenkomst met CZ groep.

Voor vragen kunt u ons bereiken op tel.: 013 528 56 66 of mail naar info@worldwidevision.nl

 

Taststokken
Producten
Taststokken
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin de oogaandoening, restvisus en indicatie voor het hulpmiddel staat vermeld. In geval van aanvraag taststok boven € 100,00 is een extra motivatie nodig met medische noodzaak.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van CZ.
Gebruikerstermijn
3 Jaar
Vervanging
Voor een vervangende taststok na de gebruikerstermijn van 3 jaar is geen voorschrift meer noodzakelijk indien de medische gegevens bekend zijn bij Worldwide Vision. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Kosten voor extra stokpunten komen voor rekening van de verzekerde. Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Daisyspelers
Producten
Daisyspelers
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus. Verzekerde dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts. De behandelend arts dient tevens op het voorschrift aan te geven
Documentatie
Medische indicaties: Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm de Verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en eventueel de restvisus. Een restvisus van 0,4 of minder is akkoord. Verzekerden met een beperking in de visuele perceptie (bv hemianopsie, gezichtsveldbeperking) komen niet automatisch in aanmerking voor vergoeding van een daisyspeler / software. Deze aanvragen zullen beoordeeld worden door de Zorgadviseur van CZ en zullen daarom aangevraagd moeten worden bij CZ zoals ook de aanvragen voor motorisch gehandicapten en dyslectici.
Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van CZ en zullen tot levering overgaan als dit in orde is.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van de Zorgaanbieder is opgenomen of een akkoordverklaring bij CZ bekend is. Er moet duidelijk vast liggen in het verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de bruikbare daisy functionaliteit en niet naar mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Dit laatste is geen reden voor vergoeding van de vervanging en komt voor rekening van de Verzekerde zelf. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige daisyspeler niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Orion Webbox
Producten
Orion Webbox
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus. Verzekerde dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts. De behandelend arts dient tevens op het voorschrift aan te geven
Documentatie
Medische indicaties: Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm de Verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en eventueel de restvisus. Een restvisus van 0,4 of minder is akkoord. Verzekerden met een beperking in de visuele perceptie (bv hemianopsie, gezichtsveldbeperking) komen niet automatisch in aanmerking voor vergoeding van een daisyspeler / software. Deze aanvragen zullen beoordeeld worden door de Zorgadviseur van CZ en zullen daarom aangevraagd moeten worden bij CZ zoals ook de aanvragen voor motorisch gehandicapten en dyslectici.
Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van CZ en zullen tot levering overgaan als dit in orde is.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van de Zorgaanbieder is opgenomen of een akkoordverklaring bij CZ bekend is. Er moet duidelijk vast liggen in het verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de bruikbare daisy functionaliteit en niet naar mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Dit laatste is geen reden voor vergoeding van de vervanging en komt voor rekening van de Verzekerde zelf. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige daisyspeler niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct via Worldwide Vision
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Memorecorders
Producten
Memorecorders
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Medisch rapport van behandelend (oog/huis)arts waarin oogaandoening en restvisus staat vermeld of een rapport van een verwijzende instantie. De aanvraag mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige voorziening niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Aanvragen voor speciale, duurdere memorecorders is een akkoordverklaring van de zorgadviseur van CZ noodzakelijk en wordt de aanvraag dus eerst doorgestuurd naar CZ. Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Voorleesapparaten
Producten
Voorleesapparaten
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van CZ.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige voorziening niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Aanvragen voor speciale, duurdere voorleesapparaten is een akkoordverklaring van de zorgadviseur van CZ noodzakelijk en wordt de aanvraag dus eerst doorgestuurd naar CZ.
Loeplampen
Producten
Loeplampen
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en eventueel de restvisus.
Procedure
De aanvraag loopt direct via CZ, deze dient dus vergezeld van een offerte opgestuurd te worden naar CZ waar de beoordeling door de zorgadviseur zal worden gedaan.
Gebruikerstermijn
Onbekend
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Voor vervanging of herstel dient een aanvraag bij CZ worden gedaan.
Aanvraag
Aanvraag doorsturen naar CZ
Brailleschrijfmachines
Producten
Brailleschrijfmachines
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
Voorschrift/verwijzing van een behandelend arts die tevens de beperkingen aangeeft, eventueel aangevuld met een motivatieverslag van een ergotherapeut.
Procedure
De aanvraag loopt direct via CZ, deze dient dus vergezeld van een offerte opgestuurd te worden naar CZ waar de beoordeling door de zorgadviseur zal worden gedaan.
Gebruikerstermijn
Onbekend
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging of herstel dient aangevraagd te worden bij CZ.
Aanvraag
Aanvraag doorsturen naar CZ
Rekenmachines
Producten
Rekenmachines
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
Voorschrift/verwijzing van een behandelend arts die tevens de beperkingen aangeeft, eventueel aangevuld met een verslag van een ergotherapeut.
Procedure
De aanvraag loopt direct via CZ, deze dient dus vergezeld van een offerte opgestuurd te worden naar CZ waar de beoordeling door de zorgadviseur zal worden gedaan.
Gebruikerstermijn
Onbekend
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging of herstel dient aangevraagd te worden bij CZ.
Aanvraag
Aanvraag doorsturen naar CZ
Komfox Innovision
Producten
Komfox Innovision
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking met restvisus en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel. Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Een restvisus van 0.4 of minder is akkoord.
Procedure
Medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts opsturen aan Worldwide Vision.
Gebruikerstermijn
5 jaar
Garantie
2 jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige voorziening niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Direct via Worldwide Vision
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.