Achmea

Voor onderstaande producten heeft Worldwide Vision een overeenkomst met Achmea.

Voor vragen kunt u ons bereiken op tel.: 013 528 56 66 of mail naar info@worldwidevision.nl

 

Daisyspelers
Producten
Daisyspelers
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
- Behandelend arts. - Erkend instituut voor blinden en slechtzienden (Visio, Bartimeus) - In geval van dyslexie: GZ-psycholoog of orhopedagoog al dan niet verbonden aan multidiciplinair instituut.
Documentatie
Medische indicaties: - De verzekerde slechtziend is en niet in staat is een boek of tijdschrift te lezen met een eenvoudig optisch hulpmiddel zoals een leesbril. - De verzekerde motorisch gehandicapt is en niet in staat is een boek of tijdschrift te hanteren. - De verzekerde dyslectisch is en behandeld is door een multidisciplinair team maar deze behandeling is niet succesvol gebleken. Een algemene bekende dyslectieverklaring is dus niet voldoende.
Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van Achmea en zullen tot levering overgaan als dit in orde is. In gevallen waarin duidelijk is dat daisyspeler hoofdzakelijk voor onderwijsdoeleinden wordt aangevraagd - en niet hoofdzakelijk voor een ander doel, zoals bijvoorbeeld om thuis boeken te lezen die passen in de interessewereld van verzekerde - wordt de aanvraag afgewezen en verwijzen wij u naar de wet REA waar de Daisyspeler als leermiddel wordt verstrekt. Bij motorische beperkingen moet duidelijk zijn aangegeven wat de functionele problemen zijn t.a.v. hand en armfunctie.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige daisyspeler niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct aan Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
In geval van dyslexie dient bij de aanvraag een verklaring van GZ-psycholoog of orthopedagoog aangeleverd te zijn met minimaal de volgende zaken: 1. Er is sprake van dyslexie, eventueel met aanvullende informatie over de mate van beperking (technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, structureren, talen, informatieverwerking, etc.) 2. Het kind is behandeld in de zorg (dus buiten het onderwijs), volgens de behandelrichtlijnen van het CVZ rapport "Dyslexie van zorg verzekerd?" 3. De behandeling is gestaakt c.q. niet succesvol gebleken; er is geen verdere vooruitgang meer te verwachten (=verklaring van uitbehandeling). 4. De Daisyspeler wordt aanbevolen als zinnig en doelmatig hulpmiddel en is bedoeld voor gebruik in de thuissituatie.
Orion Webbox
Producten
Orion Webbox
Bruikleen/eigendom
Bruikleen
Voorschrijver
- Behandelend arts. - Erkend instituut voor blinden en slechtzienden (Visio, Bartimeus) - In geval van dyslexie: GZ-psycholoog of orhopedagoog al dan niet verbonden aan multidiciplinair instituut.
Documentatie
Medische indicaties: - De verzekerde slechtziend is en niet in staat is een boek of tijdschrift te lezen met een eenvoudig optisch hulpmiddel zoals een leesbril. - De verzekerde motorisch gehandicapt is en niet in staat is een boek of tijdschrift te hanteren. - De verzekerde dyslectisch is en behandeld is door een multidisciplinair team maar deze behandeling is niet succesvol gebleken. Een algemene bekende dyslectieverklaring is dus niet voldoende.
Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van Achmea en zullen tot levering overgaan als dit in orde is.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige Orion Webbox niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct aan Worldwide Vision zenden
Memorecorders
Producten
Memorecorders
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van Achmea en zullen tot levering overgaan als dit in orde is.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige memorecorder niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct naar Worldwide Vision zenden
Taststokken
Producten
Taststokken
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van Achmea. Voor speciale lichtgewicht taststokken dient een extra motivatie met medische noodzaak te worden vermeld.
Gebruikerstermijn
3 Jaar
Vervanging
Voor een vervangende taststok na de gebruikerstermijn van 3 jaar is geen voorschrift meer noodzakelijk indien de medische gegevens bekend zijn bij Worldwide Vision. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Aanvraag direct aan Worldwide Vision zenden
Bijzonderheden
Kosten voor extra stokpunten komen voor rekening van de verzekerde.
Brailleschrijfmachines
Producten
Brailleschrijfmachines
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
Aanvraag en offerte doorsturen naar uw zorgverzekeraar.
Procedure
Na beoordeling van uw aanvraag door uw zorgverzekeraar zal er bij goedkeuring een machtiging worden verstrekt zodat tot levering kan worden overgegaan.
Gebruikerstermijn
5 jaar
Garantie
2 jaar
Vervanging
Vervanging of reparaties worden verricht nadat hiervoor toestemming is gegeven door de zorgverzekeraar. Er wordt eerst een offerte gemaakt ter goedkeuring.
Aanvraag
Via zorgverzekeraar
Voorleesapparaten
Producten
Voorleesapparaten
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
In het medisch rapport van de behandelend (oog/huis)arts moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.
Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van Achmea.
Gebruikerstermijn
5 jaar
Garantie
2 jaar
Vervanging
Vervanging binnen 5 jaar kan enkel plaats vinden indien verzekerde (of Worldwide Vision namens de verzekerde) deze gemotiveerd aanvraagt bij de verzekeraar en Worldwide Vision opdracht verkrijgt van de verzekeraar tot levering. Vervanging na 5 jaar gebruik kan worden toegepast wanneer de huidige voorziening niet meer naar behoren functioneert. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Aanvraag
Via zorgverzekeraar
Bijzonderheden
Hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Mobile Speak of Talks
Producten
Mobile Speak of Talks
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
Behandelend (oog/huis)arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus.
Documentatie
Aanvraag en offerte doorsturen naar uw zorgverzekeraar.
Procedure
Na beoordeling van uw aanvraag door uw zorgverzekeraar zal er bij goedkeuring een machtiging worden verstrekt zodat tot levering kan worden overgegaan.
Gebruikerstermijn
3 jaar
Vervanging
Vervanging of reparaties worden verricht nadat hiervoor toestemming is gegeven door de zorgverzekeraar. Er wordt eerst een offerte gemaakt ter goedkeuring.
Aanvraag
Via zorgverzekeraar
I-Cane Mobilo taststok met voelpijl en navigatie
Producten
I-Cane Mobilo taststok met voelpijl en navigatie
Bruikleen/eigendom
Eigendom
Voorschrijver
- Behandelend arts. - Erkend instituut voor blinden en slechtzienden (Visio, Bartimeus).
Documentatie
- Verzekerde dient vooraf een machtiging aan te vragen bij Achmea. Daartoe stuurt hij een motivatie van de voorschrijver (behandelend arts of regionale instelling blinden en slechtzienden) een functionele onderbouwing en een offerte naar Achmea. · Er dient een onderbouwing te zijn van de nut en noodzaak van de behoefte t.a.v. oriëntatie en mobiliteit en het herwinnen en of behouden van de zelfstandigheid van verzekerde in de maatschappij.
Procedure
· De I Cane kan alleen worden ingezet indien het hier gaat om een vervangend hulpmiddel ten opzichte van de huidige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie. · Een verzekerde is redelijkerwijs aangewezen op een I Cane, indien deze een substantiële bijdrage levert aan de mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer van een verzekerde die blind is of dusdanig slechtziend dat hij hierop is aangewezen. Daarnaast dient te zijn aangetoond dat een blinden taststok en/of blindengeleidehond voor verzekerde niet het meest adequate hulpmiddel is. · De toekomstige I Cane gebruiker dient een ervaren taststokloper te zijn.
Gebruikerstermijn
5 Jaar
Garantie
2 Jaar
Vervanging
Vervanging/herstel kan alleen op aanvraag, voorzien van onderbouwing en offerte. Na goedkeuring van Achmea kan dit worden uitgevoerd.
Aanvraag
Machtiging noodzakelijk
Bijzonderheden
De I Cane valt onder de hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie. Bij deze categorie hulpmiddelen gaat het om hulpmiddelen voor de oriëntatie en/of het omzeilen van obstakels, waarmee de mensen met een visuele beperking in staat zijn de weg te verkennen en zich veilig, adequaat en zelfstandig te kunnen verplaatsen in het verkeer. Het gaat daarbij om hulpmiddelen zoals de blinden taststok en blindengeleidehond.