Oogaandoeningen

Nystagmus

Nystagmus is een ongecontroleerde en onvrijwillige beweging van de ogen. De beweging is vaak van links naar rechts (horizontaal) maar het kan ook van boven naar beneden (verticaal) of rond (roterend) zijn. De beweging kan variëren tussen langzaam en snel en betreft bijna altijd beide ogen. Mensen met nystagmus hebben niet altijd door dat ze deze aandoening hebben, omdat zij beelden niet perse als beverig ervaren. De exacte oorzaak van nystagmus is niet bekend, maar moet gezocht worden in het oogbesturingssysteem binnen de hersenen. Nystagmus kan resulteren in verminderd zicht. Het beïnvloedt ongeveer één op tweeduizend mensen.

 

Er zijn twee belangrijke types van nystagmus:

  • Congenitale nystagmus (ook bekend als aangeboren nystagmus): dit type nystagmus ontwikkelt zich altijd in jonge kinderen, meestal tussen de leeftijd van zes weken en drie maanden.
  • Verworven nystagmus deze type ontwikkelt zich op latere leeftijd en kan diverse oorzaken hebben, waaronder een associatie met ernstige medische aandoeningen. Anders dan kinderen met congenitale nystagmus, kunnen volwassen met verworden nystagmus beelden wel als beverig ervaren.

Het meest voorkomen symptoom van nystagmus is het onwillekeurig bewegen van de ogen. Andere symptomen kunnen zijn:

  - overgevoeligheid voor licht
  - duizeligheid
  - moeite met het zien in het donker
  - zicht problemen
  - het hoofd scheef houden
  - het gevoel hebben dat de wereld beeft

 

Een gezin aan tafel

Nystagmus is bijna altijd een permanente aandoening. De mate van de aandoening kan worden verbeterd door verschillende behandelingen. Het verbeteren van het zicht middels lenzen en of een bril is een belangrijk onderdeel van het behandelen van nystagmus. Andere mogelijke behandelingen zijn een operatie of medicijnen. Een operatie kan afwijkende standen van het hoofd corrigeren, of de zwaarte van de aandoening verminderen. Medicatie kan ook gebruikt worden om nystagmus te verminderen, maar het gebruik hiervan is vaak beperkt vanwege de vele bijwerkingen die deze medicijnen hebben. Overleg de beste opties met de arts of specialist.

Er is uitgebreide informatie beschikbaar over nystagmus. Deze informatie is bedoeld om te informeren over de meest belangrijke aspecten van deze oogaandoening en is niet bedoeld als vervanging van de informatie die men van de arts of oogspecialist ontvangt. Links naar websites met meer informatie worden gegeven, alsmede informatie over hulpmiddelen die kunnen helpen wanneer er is vastgesteld dat men Nystagmus heeft.

Het internet biedt uitgebreide informatie over Nystagmus en de meeste landen hebben één of meer verenigingen of steungroepen voor mensen die Nystagmus hebben. Onze aanbevelingen kan men terugvinden onder de tab "Hulpmiddelen". 

Het besef dat het zicht is aangetast door nystagmus kan moeilijk zijn om te accepteren. De wetenschap dat men niet de enige is, kan wellicht steun geven. Er zijn veel mensen in dezelfde situatie, sommige die zelf net de diagnose hebben gekregen en sommige die al jaren met nystagmus leven. 

Indien men last heeft van nystagmus, dan zijn er hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen met de taken waar men moeite mee heeft. Deze hulpmiddelen kunnen ondersteuning bieden bij taken waar men het zicht voor nodig heeft en kunnen helpen om een vol en onafhankelijk leven te blijven leiden.

Onze aanbevelingen voor Nystagmus zijn:

- Loepen

- Filterbrillen

- Loepbrillen

- Daisyspelers