Oogaandoeningen

Glaucoom

Glaucoom is een chronische oogaandoening waarbij de optische zenuw in het oog wordt aangetast, met zichtproblemen tot gevolg. De optische zenuw bevindt zich achter in het oog en zorgt ervoor dat de beelden die de ogen waarnemen naar de hersens worden gestuurd voor interpretatie. Glaucoom resulteert in progressieve schade aan de optische zenuw en begint bijna altijd met het geleidelijk verlies van het perifere (buitenste rand) zicht. De belangrijkste factor die de optische zenuw aantast is verhoogde druk in het oog. Deze kan veroorzaakt worden door afsluiting van de kanalen in het oog, waardoor het oogvocht niet kan worden afgevoerd en zich ophoopt in het oog. Als glaucoom niet wordt opgespoord en behandeld, kan deze progressieve slechtziendheid en uiteindelijk blindheid tot gevolg hebben.

 Er zijn twee belangrijke types van glaucoom:

  • Open kamerhoekglaucoom
    Dit type glaucoom ontwikkelt zich langzaam en zonder acute aanvallen. Het is de meest voorkomende type van glaucoom.
  • Afgesloten kamerhoekglaucoom
    Dit type glaucoom ontstaat plotseling en vereist een snelle behandeling om vervolgschade te beperken.

Glaucoom geeft zelden symptomen in de vroegste stadium, terwijl dit het stadium is wanneer deze ziekte het beste behandeld kan worden. In een vroeg stadium kan glaucoom alleen gediagnosticeerd worden door regelmatige oogonderzoeken voor mensen die een risico hebben op glaucoom. Hoewel iedereen glaucoom kan ontwikkelen, zijn er mensen die een hoger risico hebben en die zich vaker moeten laten onderzoeken door een oogspecialist.

  - Grote risicofactoren zijn:

  - Leeftijd boven 45 jaar

  - Familieleden met glaucoom

  - Het hebben van een donkere huidskleur

  - Hart- en vaatziekten

  - Oogzenuwafwijkingen

  - Sterke mate van bijziendheid (myopie)

  - Geschiedenis van trauma aan het oog

  - Bepaalde geneesmiddelen/oogdruppels (bijvoorbeeld steroïden)

  - Verziendheid (hyperopie)

Als men voldoet aan één of meerdere van deze risicofactoren, dan is het verstandig om de noodzaak van regelmatige oogonderzoeken te bespreken met een arts of specialist.

 

Een gezin aan tafel

De symptomen van open kamerhoekglaucoom zijn:

  - geleidelijke en progressieve verlies van het zicht

  - veranderingen in de optische zenuw

 

De symptomen van afgesloten kamerhoekglaucoom zijn:

  - plotselinge pijn in de ogen

  - het zien van halos rond licht

  - rode ogen

  - hoge intra-oculaire druk in het oog

  - misselijkheid en braken

  - plotseling verminderd zicht

Hoewel schade aan de oogzenuw en zichtverlies als gevolg van glaucoom onomkeerbaar is, is glaucoom wel een oogaandoening die gecontroleerd kan worden. Er zijn behandelingen om de oculaire druk te herstellen en daarmee verdere schade aan de optische zenuw en toenemende slechtziendheid te beperken. Behandelingen kunnen het gebruik van oogdruppels, laser behandeling of een operatie inhouden. Bespreek de mogelijkheden met een arts of oogspecialist.

Er is uitgebreide informatie beschikbaar over glaucoom. Deze informatie is bedoeld om te informeren over de meest belangrijke aspecten van deze oogaandoening en is niet bedoeld als vervanging van de informatie die men van de arts of oogspecialist ontvangt. Links naar websites met meer informatie worden gegeven, alsmede informatie over hulpmiddelen die kunnen helpen wanneer er is vastgesteld dat men glaucoom heeft.

Het internet biedt uitgebreide informatie over glaucoom en de meeste landen hebben één of meer verenigingen of steungroepen voor mensen die glaucoom hebben. 

Te horen krijgen dat het zicht is aangetast door glaucoom kan de wereld op zijn kop zetten. Als de eerste emoties zakken, kan de wetenschap dat men niet de enige is wellicht steun geven. Er zijn veel mensen in dezelfde situatie, sommige die zelf net de diagnose hebben gekregen en sommige die al jaren met glaucoom leven.  

Veel mensen met glaucoom blijven de dingen doen die zij altijd al deden. Indien glaucoom in een vroeg stadium is opgemerkt, is de kans groot dat er nog genoeg zicht aanwezig is, waardoor men de activiteiten kan blijven doen die hij of zij altijd al deed. Indien de aandoening vergevorderd is, is er vaak toch nog vaak een klein beetje zicht. Met het gebruik van bepaalde hulpmiddelen, is het nog steeds mogelijk om de dingen te blijven doen die men graag doet.

Indien men slechtziendheid ervaart als gevolg van glaucoom dan zijn er hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen met de taken waar men moeite mee heeft.  Deze hulpmiddelen kunnen ondersteuning geven bij taken waar men het zicht voor nodig heeft en kunnen helpen om een vol en onafhankelijk leven te blijven leiden.

Onze aanbevelingen voor Glaucoom zijn:

- Loepen

- Filterbrillen

- Loepbrillen

- Daisyspelers

- Gesproken ondertiteling